Qishloq Xo‘Jaligi Korxonalarida Mehnat Resurslaridan Foydalanish Samaradorligini Oshirish Omillari

Authors

  • Qobulova Maxpubaxon Yakibovna Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti katta o‘qituvchis
  • Xakimov Sardor Ilxom o‘g‘li Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti “Turizm” ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Keywords:

Qishloq xo’jaligini, mehnat resurslari, mehnat unumdorligi, kadrlar saloxiyati, ishchi kuchi

Abstract

Maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarida mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish omillari yoritilgan. Shu jumladan qishloq xo’jaligini bundan keyingi rivojlanishi va uni sifat tomondan yanada yuqori darajaga ko’tarish mehnat unumdorligini bir necha marotaba oshirishni talab qiladi.

References

Sh.M.Mirziyoyev. Rizq-ro‘zimiz bunyodkori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi xodimlari mehnatini ulug‘lash, soha rivojini yangi bosqichga ko‘tarish – asosiy vazifamizdir,Xalq so‘zi,10.12.2017 yil

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dated February 7, 2017 No PF-4947 "On the Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan"

А.В.Турьянский, В.Л.Аничин. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп. - Белгород: Издательство БелГСХА, 2010. – 125 с.

Р. R. Xakimov. Economics of agro-industrial complex. Textbook. - T .: TDIU, 2009. – 19 page.

O.Shermatov, B.Nosirov, R.Imomov, M.Qobulova. Problems of effective usage of lands in agriculture for ensuring food security. South Asian Journal of Marketing & Management research, 10 (4), p. 71-76. https://saarj.com/wp-content/uploads/special-issue/sajmmr/2020/SAJMMR-APRIL-2020-SPECIAL-ISSUE.pdf.

M.Ya.Qobulova. Effective use of human capital in the development of integration of agricultural sectors. ISSN 2091-573 Bulletin of Khorezm Mamun Academy-10/2020, scientific journal.-№10(67) 72 бет. http://mamun.uz/uz/page/56

Шерматов О.А, Кабулова М.Я.Экономическая эффективность в оценке критериев и показателей в сельском хозяйстве.Актуальная наука. Международный научний журнал. ISSN 2587-9022.№10(27) 2019 г

Qobulova Maxpubaxon Yakibovna. Effective use of human resources in the development of agro-industrial integration. Journal of “Iqtisodiyotda innovatsiyalar”. ISSN 2181-9491. №8 (2020). 86-94-бет. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-8

Downloads

Published

2023-03-18

How to Cite

Yakibovna, Q. M. ., & Ilxom o‘g‘li, X. S. . (2023). Qishloq Xo‘Jaligi Korxonalarida Mehnat Resurslaridan Foydalanish Samaradorligini Oshirish Omillari. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 16, 28–32. Retrieved from https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/892

Issue

Section

Articles