Yakibovna, Q. M. ., and X. S. . Ilxom o‘g‘li. “Qishloq Xo‘Jaligi Korxonalarida Mehnat Resurslaridan Foydalanish Samaradorligini Oshirish Omillari”. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, vol. 16, Mar. 2023, pp. 28-32, https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/892.