Gaybullayev Kamronbek Faxritdin ogli, Narzullayev Dostonbek Murodulla ogli, Haydarov Ogabek Ulugbek ogli, Davlatova Durdona Utkir qizi, Boliyev Islomjon Baxtiyarovich and Qodirov Javohir Jasurbek ogli (2024) “Purulent Inflammatory Diseases of Lungs and Pleura in Children”, European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 26(1), pp. 62–64. doi: 10.51699/emjms.v26i1.1108.