[1]
Yakibovna, Q.M. and Ilxom o‘g‘li, X.S. 2023. Qishloq Xo‘Jaligi Korxonalarida Mehnat Resurslaridan Foydalanish Samaradorligini Oshirish Omillari. European Multidisciplinary Journal of Modern Science. 16, (Mar. 2023), 28–32.